בקרו בתצוגה החדשה של מוצרינו בשכונת בקעה – "שמש מערכות חימום", רחוב יהודה 1.